Welkom,  

leuk dat je onze website bezoekt.

      

                             

                             

Dunamis Ministries heeft als doel wereld wijd het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Om aan armen het goede nieuws te brengen,

om aan verslagen ​harten​ hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,

Jesaja 61:1

Meer weten over Dunamis ?

Heeft u vragen ?

Heeft u hulp nodig ?

Neem gerust  contact met ons op:

 

 

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

                                        Matteüs 28:18-20

 

 

 

 

 

You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.

Psalm 86:5
 

And Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,  teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.  
Matthew 28:18-20

Wim & Joke Schild

Here, U bent zo goed

en vergeeft graag.  Ieder die U aanroept,

mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.

Psalm 86:5